kultuurgemeenschap

De Haringse Kultuurgemeenschap zorgt ervoor dat Haringe niet doodbloedt. De vereniging werd in 1976 gesticht en zette Haringe in de volgende jaren door een hele resem activiteiten op de culturele kaart. Op het jaarprogramma van de vereniging staan ondermeer de bebloemingsactie, geleide kerk- en dorpsbezoeken, het kerstmanbezoek aan alle +70’gers van het dorp, de kerstaankleding van het dorp, een dorpsnieuwjaarsreceptie in samenwerking met het feestcomité en het gezinsfeest, waarop alle Haringenaars bij een gratis koffietafel van ludieke podiumactiteiten kunnen genieten.  Binnen de Kultuurgemeenschap fungeren ook het parochiaal koor, de Toneelgroep Haringe, de Vrienden van het historisch Van Peteghemorgel, die elk jaar een opmerkelijke reeks klassieke aperitiefconcerten met kamermuziek en de reeks Zomerse Orgelconcerten organiseren. Met ‘The Old School’ biedt de Kultuurgemeenschap opvang voor grote en kleine groepen aan en met het Orgelbier en de Hopsakei laten ze bezoekers zelf letterlijk van het beste van Haringe proeven.